הילדה והדב- מרים ילן שטיקלס

שם המחבר\ת: מרים ילין שטקליס

הילדה והדב מאת מרים ילן שטיקלס

על פי מעשייה רוסית

ספרית פועלים 1987

* הסיפור נלקח מהקובץ "תפוחי עלומים" עוד ב