היישוב היהודי ביהודה

שם המחבר\ת: יהושע שוורץ

היישוב היהודי ביהודה מלאחר מלחמת בר-כוכבא ועד לכיבוש הערבי.

ירושלים, תשמ"ו.עוד ב