היובל של הקונגרס הציוני הראשון 1897-1947

שם המחבר\ת: ההסתדרות הציונית

1 נותר פריט

היובל של הקונגרס הציוני הראשון 1897-1947

תרנ"ז - תש"ז

הנהלת ההסתדרות הציונית

ירושלים, 1947

נדיר!

יד שניה, שמור יפה

(כריכה רכה)עוד ב