הטרגדיה של מקבת, ויליאם שקספיר

שם המחבר\ת: ויליאם שייקספיר

1 נותר פריט

הטרגדיה של מקבת, ויליאם שקספיר

עברית: ש.צ. דוידוביץ

בצירוף מסה על מקבת מאת ויליאם האזליט

ספרי תרשיש

מהדורה שלישית

ירושלים, 1953~

נדיר!

יד שניה, במצב שמור מאודעוד ב