הטרגדיה של מקבת

שם המחבר\ת: ויליאם שייקספיר

1 נותר פריט

עברית: ש.צ. דוידוביץ

בצירוף מסה על מקבת מאת ויליאם האזליט

ספרי תרשיש, ירושלים תשי"ד, מהדורה שלישיתעוד ב