החסידות הליטאית מראשיתה ועד ימינו

שם המחבר\ת: זאב רבינוביץ

בצירוף דברי הקדמה מאת שמעון דובנוב, תעודות, תמונות, טבלאות גיניאלוגיות ותווי-נגינה

הודפס בירושלים, 1961עוד ב