הדפוס העברי בארצות המזרח

שם המחבר\ת: אברהם יערי

1 נותר פריט

חלק ראשון: צפת, דמשק, ארם-צובה, קהיר, אלכסנדריה, עדן

תוספת מיוחדת ל"קרית-ספר" שנה שלוש עשרה

ירושלים, תרצ"ז

חלק שני: כלכתה, במבי, פונה, קוג'ין, מאדראס, בגדד

תוספת מיוחדת ל"קרית-ספר" שנה שבע עשרה

ירושלים ת"ש

*המחיר לשני הכרכיםעוד ב