הדווקאים, ש.ר.ב.

שם המחבר\ת: ש.ר.ב

הדווקאים, ש.ר.ב.

הדפוס הכללי

מהדורה שניה

תל-אביב, 1960

יד שניהעוד ב