הדווקאים

שם המחבר\ת: ש.ר.ב

1 נותר פריט

תל-אביב, 1960.

מהדורה שנייהעוד ב