הדה גאבלר | הנריק איבסן

שם המחבר\ת: הנריק איבסן

הדה גאבלר מחזה של איבסן

דרמה בארבע מערכות

עברית: חיים גליקשטיין

מרכז ישראלי לדרמה

מצב שמורעוד ב