האתיקה של הזיכרון: שיחה עם ז'אק דרידה ב"יד ושם

שם המחבר\ת: ז'אק דרידה ומיכל בן נפתלי

1 נותר פריט

האתיקה של הזיכרון

ז'אק דרידה

מראיינת מיכל בן נפתלי

הוצאת רסלינגעוד ב