האב - טרגדיה בשלוש מערכות, אוגוסט סטרינדברג

שם המחבר\ת: אוגוסט סטרינדברג

האב - טרגדיה בשלוש מערכות, אוגוסט סטרינדברג

תרגם לעברית: מנשה לוין

מרכז ישראלי לדרמה - מרכז לתרבות ולחינוך של ההסתדרות

יד שניה, במצב שמורעוד ב