דמויות וקומות: רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה

שם המחבר\ת: משה קליינמאן

1 נותר פריט

דמויות וקומות: רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה

פאריס 1928

עם הקדשת המחבר לרב הראשי של בריטניה.

נדירעוד ב