די געשיכטע פון ווילנער גר-צדק, אברהם קארפינאוויטש

שם המחבר\ת: אברהם קארפינאוויטש

1 נותר פריט

די געשיכטע פון ווילנער גר-צדק, אברהם קארפינאוויטש

טיפוגרפיה: דב צינקין

פארלאג ווילנער פנקס

תל אביב, 1990

The Story of the Vilnian Righteous, Abraham Karpinpwitz

Published by Vilner Pinkas

נדיר!

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה, ללא ז'קט עטיפה)עוד ב