דג הפוט - גינטר גראס (שני כרכים)

שם המחבר\ת: גינטר גראס

1 נותר פריט

דג הפוט מאת גינטר גראס

מגרמנית: חיים איזק

שני כרכים

זמורה, ביתן, מודן - מוציאים לאור

תל אביב, 1980

יד שנייה, מצב שמורעוד ב