דאנטי הקומדיה האלוהית : טור הטוהר

שם המחבר\ת: דאנטי אליגיירי

1 נותר פריט

הקומדיה האלוהית : טור הטוהר

מאת דאנטי אלגירי

תרגם עמנואל אולסבנגר

הוצאת ספרי תרשיש ירושלים, 1953

נדפס בדפוס למודי ירושלים של שרותי הדסה לנוער

יד שניה, נדיר

מצב שמור למעט המעטפת עוד ב