גלויה - בית לחם

שם המחבר\ת: The Oriental Commercial Bureau Port Said

1 נותר פריט

Bethlehem - La Creche x Die Krippe

The Manger (האבוס المهد)

Union Postale Post Card, Palestine

PUBL. & Copyright the Oriental Commercial Bureau Port Said (Egypt)

גלויה שנשלחה ב- 12.11.1963

 


קטיגוריות:

הוצאה: The Oriental Commercial Bureau Port Said