גבעולים - שירים, יעקב פיכמאן

שם המחבר\ת: יעקב פיכמאן

1 נותר פריט

גבעולים - שירים, יעקב פיכמאן

ביבליותיקה גדולה

הוצאת תושיה 

ורשה, 1910

נדיר!

עם הקדשת המשורר

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה)עוד ב