בשר ודם: ששה סיפורים מאת יצחק שנברג

שם המחבר\ת: יצחק שנברג

"ספר זה הוא ראשון לספרים של בית הוצאה חדש וראשון למחברו אשר מעמד מיוחד נתבצר לו בקהל הקוראים בעלי-הטעם ומביני-דבר. סגולות ביטוי וסגנון מלובנים ומלוטשים מתמזגות אצלו עם כשרון אפי מובהק של מספר צלול הכובש את הנימים האישיות עד כדי קול דממה דקה, והוא הוא הנשמע יפה לאוזר. מחרוזת הסיפורים הניתנת בזה ענינה תהפוכות גורל ונפש שהיו מנת חלקו של הדור אשר גדל ברוסיה מלפני מלחמת העולם עד לשידוד המערכות שבימי המהפכה"

ספרי תרשיש, ירושלים תש"אעוד ב