בק: הספר, ג׳ון אפדייק

שם המחבר\ת: ג׳ון אפדייק

1 נותר פריט

בק: הספר, ג׳ון אפדייק

תרגם מאנגלית: אלי הירש

זמורה ביתן מוציאים לאור

תל אביב, 1994

יד שניה, במצב שמורעוד ב