בקרוב אצלכם - הזמנות לחתונות מארץ ישראל מסוף המאה הי״ט ועד היום

שם המחבר\ת: תחיה ספיר

בקרוב אצלכם - הזמנות לחתונות מארץ ישראל מסוף המאה הי״ט ועד היום

מאת תחיה ספיר

מוזיאון ישראל, ירושלים

טרטקובר עיצוב גרפי

צילום: יעל אפרתי

קטלוג מס׳ 529

נדפס בישראל, 2007

יד שניה, כמו חדש!עוד ב