בעד, אפרים קישון

שם המחבר\ת: אפרים קישון

בעד, אפרים קישון

ציורים מאת ק. גרדוש 

קצין חינוך ראשי - ענף הדרכה והסברה

נדפס בישראל

נדיר!

יד שניה, במצב שמורעוד ב