בסוף מערב, בנימין תמוז

שם המחבר\ת: בנימין תמוז

בסוף מערב, בנימין תמוז

הוצאת עם עובד

תל אביב, 1966

יד שניה, במצב שמורעוד ב