בני ערב - ששה סיפורים, משה סמילנסקי

שם המחבר\ת: משה סמולנסקי

1 נותר פריט

בני ערב - ששה סיפורים, משה סמילנסקי

עיבדה לעברית: גליה ירדני

ציורים: אלס ו. וולף

מהדורה שלישית

המחלקה לחינוך ותרבות בגולה של ההסתדרות הציונית ירושלים

ירושלים, 1964

יד שניה, במצב שמורעוד ב