במים - נובלה גרפית

שם המחבר\ת: תהילה חכימי ולירון כהן

1 נותר פריט

במים נובלה גרפית

של תהילה חכימי

ציורים לירון כהן

הוצאה עצמית

יצא לאור ב2016עוד ב