בימי מסה: מאמרים בעניינים שבעולם ובארץ

שם המחבר\ת: שלמה צמח

"בימי מסה לאדם ולעולם נכתבו המאמרים המקובצים בספר זה, כל אחד לשעתו ומתוך חרדת השעה. מחברתם העומד זה כארבעים שנה על משמר המתהווה בארץ הנבנית, איש סייפא וספרא הוא, ללא פניות, ללא משוא פנים וללא פחד, ודרכו לומר את אמתו אפילו היא מרה".

ירושלים, הוצאת ספרי תרשיש, תש"העוד ב