ביבליגורפיה של כתבי מרדכי מרטין בובר

שם המחבר\ת: ערך: משה קטן

תרנ"ז - תשי"ז

1897 - 1957

ערך והתקין: משה קטן

"בעבודה זו השתדלתי להקיף ולכלול את כל פרסומיו של פרופ' מדרכי מרטין בובר, מראשית פעולתו הספרותית עד הגיעו לגבורות ביום 8 בפברואר 1858, היינו במשך שישים שנה ומעלה, שהיו משופעות ביצירה רבת פנים וערכים" (משה קטן)עוד ב