באלזאק: סיפורים

שם המחבר\ת: באלזאק

קולונל שאבר ו האכסניה האדומה ו אהבה במדבר ו פאצ'ינו קאני

עברית: י. שנהר ומ.א ז'ק

ספרי תרשיש, ירושלים, תש"געוד ב