באור חפשוך מלאכים רבים

שם המחבר\ת: ריינר מריה רילקה

ריינר מריה רילקה: שירים.

עברית: משה זינגר

תל אביב, 1987.עוד ב