א. ב. - כתב עת ספרותי, גיליון 2

שם המחבר\ת: גל קובר, אורי פקלמן ודורי מנור

א. ב. - כתב עת ספרותי, גיליון 2

קיץ 1994

עורכים גל קובר, אורי פקלמן ודורי מנור

הוצאת הקיבוץ המאוחדעוד ב