אנשי מדות

שם המחבר\ת: מ. ליפסון

1 נותר פריט

גדולי ישראל במדותיהם בשיחותיהם ובארחות חייהם

הוצאת דבר, תל אביב, תרפ"זעוד ב