פלוטינוס

שם המחבר\ת: פלוטינוס

אנאדות כרך' א''
מאת פלוטינוס

תרגם, הקדים מבוא והוסיף הערות נתן שפיגל. בכרך הראשון נכללות אנאדות א-ג ובשני אנאדות ד-ו. הן מסודרות לפי הסדר שקבע פרופיריוס, סדר השונה מן הסדר הכרונולוגי שבו נכתבו בידי פלוטינוס. עוד ב