אלה קרי הילדה מלפלנד

שם המחבר\ת: אלי ינס

אלה קרי הילדה מלפלנד

צילומים חנה ריבקין בריק

סיפור אלי ינס

תרגום לאה גולדברג

ספרית הפועלים 

מהדורה מחודשת 2016

 עוד ב