אלה קרי הילדה מלפלנד

שם המחבר\ת: אלי ינס

אלי ינס

אלה קרי הילדה מלפלנד 

עברית: לאה גולדברג

תמונות: חנה ריבקין-בריק

הוצאת הקיבוץ הארצי, מרחביה

תל אביב

 

 עוד ב