אלבום הספורט הישראלי

שם המחבר\ת: נחמיה בן אברהם

1 נותר פריט

אלבום הספורט הישראלי,

נחמיה בן אברהם, 

איורים: דוד גלבוע,

אלבום תמונות ספורטאים 

הוצאת התאחדות הסוחרים הכללית בישראל ואיגוד יצרני הגלידה 

האלבום שמור, אמנם הכריכה העליונה ישנה אך לא מחוברת, יש כמה תמונות חסרות.

 עוד ב