אישים בתלמוד, עדין שטיינזלץ

שם המחבר\ת: עדין שטיינזלץ

אישים בתלמוד, עדין שטיינזלץ

האוניברסיטה המשודרת

משרד הביטחון הוצאה לאור

תל אביב, 1987

יד שניהעוד ב