אירידיון

שם המחבר\ת: זיגמונט קרשינסקי

1 נותר פריט

תרגם מפולנית: ח. ש. בן-אברם

עם הערות ועם מבוא מאת א. ל. יעקבוביץ

הוצאת אברהם יוסף שטיבל, ורשה, תרפ"אעוד ב