אינאיס

שם המחבר\ת: וירגיליוס

תרגם: יוסף ג. ליבס

עם מבוא וביאורים מאת יוחנן לוי ז"ל

ירושלים, תש"ועוד ב