אילת אהבים: עיונים בחוכמת האהבה

שם המחבר\ת: נפתלי רוטנברג

1 נותר פריט

האהבה היא חוכמה.
מעבר להיות כוח מכוחות הנפש המתבטא ברגש, בתשוקה ובמודעות עצמית, האהבה מחייבת לימוד והעמקה ככל חוכמה מן החוכמות. מן הראוי אפוא לכל אחד ואחת להקדיש את הזמן הדרוש ללימוד נושא החשוב זה, שכמידת החשיבות הרבה כך גם מידת הזנחתו.
הספר אילת האהבים מעניק הזדמנות למבקשים להכיר וללמוד את חוכמת האהבה.

אילת אהבים מזמין את הקוראים לדיון לעיון בשאלות יסוד של האהבה:
מהו סוד המשיכה בין גברים לנשים? מדוע הם משתוקקים אלה לאלה, מתאהבים ומבקשים להתאחד באהבתם ? מה מייחד אדם חכם כדי שיהיה ראוי לתואר "חכם האהבה" ? מה היחס בין אהבה, שוויון ופמיניזם?
מה באשר אהבה שאיננה בת-מימוש?
מה היחס בין זוגיות, רוחניות ופרישות מינית?

המקורות היהודים ומקורות התרבות הכללית עסקו בשאלות אלו באינטנסיביות רבה, ומגוון של תשובות ורעיונות מרתקים מוצע לקוראים בספר זה.

הרב פרופ´ נפתלי רוטנברג הוא עמית בכיר במכון ון ליר בירושלים, יושב ראש משוטף של המסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו ורב היישוב הר אדר.


עוד ב