אורח נטה ללון - כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון

שם המחבר\ת: ש"י עגנון

אורח נטה ללון - כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון

הדפסה חמש עשרה מתוקנת 

הוצאת שוקן 1976

יד שנייה, מצב טוב מאדעוד ב