קונים ספרים

יש לכם ספרים שאתם רוצים למכור?

נשמח שתתקשרו אלינו, או תשלחו לנו מייל עם הרשימה או צילום של הספרים.

במקרה של כמויות גדולות או עיזבונות נגיע עד לביתכם- אם תרצו?

*קונים גם איגרות, כרזות, דברי אמנות, מכתבים ומסמכים ישנים...

הטלפון שלנו: 03-5247966

chederkria@gmail.com אימייל

נשתמע...