השעון - ק. צטניק

שם המחבר\ת: ק.צטניק

1 נותר פריט

השעון מאת ק. צטניק

כרוניקה של משפחה יהודית במאה העשרים

הוצאת הקיבוץ המאוחד 1989

יד שנייה, מצב שמור

 
הבא הקודם

עוד בשואה