המתים אינם בוכים..., יוסף ויינברג

שם המחבר\ת: יוסף ויינברג

1 נותר פריט

המתים אינם בוכים..., יוסף ויינברג

(צוויישן גאט און פענריר)

תרגם מיידיש: עזרא מרקוביץ

מהדורה ראשונה ביידיש - פאריס 

הוצאת האגודה העצמאית של המגורשים והאסירים היהודיים לשעבר בצרפת

מהדורה עברית ראשונה

תל אביב, 1978

יד שניה, במצב שמור
הבא הקודם

עוד בשואה