פסיכולוגיה חברתית

שם המחבר\ת: שלמה ברזניץ

1 נותר פריט

ספר זה עוסק בבעיות היסוד של הפסיכולוגיה החברתית, ונקודת-ההשקפה המודגשת בו היא הגישה המחקרית-ניסויית. בין הנושאים המרכזיים - דיון על מקומו של היחיד בחברה; שאלת המנהיגות; השפעה קבוצתית; המגע הבין-אישי ויצירת רשמים, עמדות ושינויים וסטיה חברתית.הבא הקודם

עוד בפסיכולוגיה