הפורמליסטים הרוסים - הלנה רימון

שם המחבר\ת: הלנה רימון

1 נותר פריט

הפורמליסטים הרוסים מאת הלנה רימון

מרכזיות של שוליים

הקיבוץ המאוחד 2019
הבא הקודם

עוד בפילוסופיה וביקורת