Safed and her people - צפת ואנשים

שם המחבר\ת: Arieh Merzer

1 נותר פריט

Safed and her people-  Sixteen reliefs in metal by Arieh Merzer

Kyriat Hatzayarim (1955)

צפת ואנשיה דמויות מן המקרא 

ששה עשר תבליטי נחושת

מבוא איציק מנגר

הוצאת קריית הציירים, צפת, 1955

אנגלית ועברית

 
הבא הקודם

עוד בספרים נדירים