מפקד עברי בספרד הלוחמת - קפיטן מרדכי מילמן

שם המחבר\ת: מרדכי אבי שאול

1 נותר פריט

מפקד עברי בספרד הלוחמת -קפיטן מרדכי מילמן

בין השנים 1936-1938

מאת אבי שאול

הוצאת המחבר תל אביב 1945

מצב טוב

 
הבא הקודם

עוד בספרים נדירים