דאנטי הקומדיה האלוהית : טור הטוהר

שם המחבר\ת: דאנטי אליגיירי

1 נותר פריט

הקומדיה האלוהית : טור הטוהר

מאת דאנטי אלגירי

תרגם עמנואל אולסבנגר

הוצאת ספרי תרשיש ירושלים, 1953

נדפס בדפוס למודי ירושלים של שרותי הדסה לנוער

יד שניה, נדיר

מצב שמור למעט המעטפת 
הבא

עוד בספרים נדירים