געהיימשטאט: פאעמע | אברהם סוצקעווער

שם המחבר\ת: אברהם סוצקעווער

1 נותר פריט

געהיימשטאט: פאעמע אברהם סוצקעווער

ארויסגעגעבן דורך פריינד פונעם מחבר אין צוויי טויזנט צווייהונדערט עקזעמפלארן

אחדות תל אביב

1948 

עם הקדשת המחבר
הבא הקודם

עוד בספרים נדירים