ספרים חתומים

ספרים נדירים, מכתבים וגלויות עם הקדשות וחתימות של המחברים למחברים אחרים ,אמנים, אנשי רוח וחבריהם