הרופא המאהב | ז'אן בטיסט מוליר

שם המחבר\ת: ז'אן בטיסט מוליר

הרופא המאהב מאת ז'אן בטיסט מוליר

מחזה קומדיה בשלוש מערכות

תרגם אליהו חזן ויוסף אחאי את השירים

הוצאת הספרים והתוים של מרכז לתרבות והסברה
הבא הקודם

עוד במחזות