הקמצן

שם המחבר\ת: מולייר

1 נותר פריט

בתרגום נתן אלתרמןהבא הקודם

עוד במחזות